logotypy-ue
Zwiększenie kwoty budżetu projektu Grant antywirusowy

Zwiększenie kwoty budżetu projektu Bon antywirusowy

Po decyzji Zarządu BOF i zwiększeniu alokacji środków, w dniu 02.10.2020r. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zawarła z Urzędem Marszałkowskim aneks do umowy na realizację projektu „Bon antywirusowy zwiększający kwotę budżetu projektu. Oznacza to, że wszystkie pozytywnie ocenione wnioski o powierzenie grantu, które znajdowały się na tzw. „liście rezerwowej” otrzymają wsparcie. W najbliższych dniach zostaną skierowane pisma do kolejnych 33 wnioskodawców z zaproszeniem do złożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantu.