logotypy-ue
Wypłaty w ramach Grantu antywirusowego

Wypłaty w ramach Bonu antywirusowego

We wrześniu ruszyły wypłaty w ramach Bonu antywirusowego – Fundacja wypłaciła pierwszy grant w ciągu 3 dni od wpływu wniosku o wypłatę.  Przedsiębiorcy, którzy już zrealizowali składają pierwsze wnioski o płatność. Do PFRR wpłynęło już 9 wniosków o płatność – obecnie trwa ich weryfikacja. Płatności zostaną dokonane niezwłocznie po akceptacji dokumentacji rozliczeniowej. Pieniądze czekają na wypłaty.