logotypy-ue

Ważny komunikat

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ofertą grantów, uprzejmie prosimy o rozważenie, czy zajmowanie kolejki  oraz spędzenie pod biurem RIF godzin lub nawet dni przed poniedziałkowym terminem rozpoczęcia naboru wniosków jest zasadne.

Jeżeli bowiem w poniedziałek (8 czerwca) wyczerpany zostanie cały dostępny budżet funduszu grantów (z uwagi na znaczną liczbę złożonych wniosków), to o kolejności przyznawania grantów decydować będzie w pierwszej kolejności liczba zatrudnionych osób, w dalszej kolejności wartość przychodu ze sprzedaży za ubiegły rok, w przeliczeniu na 1 etat, a dopiero w ostateczności  kolejność wpływu wniosku. Mówi o tym punkt 11.5 Regulaminu. Jeżeli natomiast w poniedziałek budżet grantów nie zostanie wyczerpany, to nie ma znaczenia czy wniosek zostanie złożony o 8:01, czy o 15:59. Jeżeli będzie poprawny otrzyma wsparcie.