logotypy-ue

Ważne informacje dla Wnioskodawców

  1. Jak liczyć zatrudnienie??

Informujemy, że osoby przebywające na urlopie macierzyńskim i wychowawczym nie są wliczane do pracowników (etatów) wykazywanych za 2019r. (pkt.5.2 wniosku o powierzenie grantu), ani  do etatów wykazywanych jako stan zatrudnienia na dzień składania wniosku (pkt.5.1 wniosku o powierzenie grantu). Osoby te nie mogą być wliczane od miesiąca, w którym rozpoczęły urlop wychowawczy bądź macierzyński.

Przykładowo w  odniesieniu do roku 2019: jeśli pracownica urodziła bądź rozpoczęła urlop wychowawczy w maju, to należy ująć ją w wyliczeniu etatów za miesiące styczeń-kwiecień, a za kolejne miesiące, w których na koniec miesiąca przebywała na macierzyńskim/wychowawczym już nie. Jeśli na dzień składania wniosku nadal przebywa na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym, to również nie można jej wykazać w obecnym stanie zatrudnienia.

  1. Jakie dane podawać jeśli rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy?

W pkt. 1.1 Regulaminu powierzania grantów określono jako okres za jaki należy wykazać dane finansowe jako dwanaście miesięcy roku 2019. Regulamin nie odnosi się do sytuacji, gdy rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy. Wszyscy aplikujący przedsiębiorcy muszą zatem wykazywać wartości przychodów ze sprzedaży, zysku i zatrudnienia za rok 2019. Należy zatem zweryfikować i podać dane za ten okres we wniosku o powierzenie grantu.

  1. Czy „nievatowcy” mogą ujmować we wniosku wydatki w wartości brutto?

Zgodnie z pkt. 2.8 Regulaminu powierzania grantów projektu „Bon antywirusowy” podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym. Oznacza to, że każdy przedsiębiorca może się ubiegać o dofinansowanie wyłącznie wydatków netto, bez względu na fakt, czy jest podatnikiem / płatnikiem VAT czy też nie. Zatem wydatki wykazane we wniosku o powierzenie grantu w każdym przypadku należy wykazać w kwocie netto bez VAT.