logotypy-ue

Trwa ocena wniosków o powierzenie grantu

Uprzejmie informujemy, że trwa ocena wniosków o powierzenie grantu w projekcie „Bon antywirusowy„. 23 czerwca do wnioskodawców, których wnioski wymagają uzupełnienia braków formalnych lub dodatkowych wyjaśnień, zostaną wysłane (za pośrednictwem e-mail) indywidualne wezwania. Wnioskodawcy na odpowiedź mają maksymalnie 7 dni. Następnie, po wyodrębnieniu wniosków poprawnych, tzn. spełniających wszystkie wymogi obligatoryjne, zostaną one uszeregowane w kolejności określonej w pkt. 11.5 Regulaminu, a wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani o wyniku oceny oraz decyzji o przyznaniu grantu, wynikającej z pkt.11.3 Regulaminu.

Data ogłoszenia wyników zależy w dużej mierze od szybkości odpowiedzi wnioskodawców oraz jakości składanych uzupełnień, jednak szacujemy, że nie będzie późniejsza niż 15 lipca.