logotypy-ue

8 czerwca 2020r. rozpoczęcie naboru wniosków o granty

Informujemy, że w dniu 8 czerwca 2020r. rozpocznie się nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu „Bon antywirusowy”. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Projektu w Białymstoku od godz.8,00 przy ul. Spółdzielczej 8, lok.404 (III piętro). Wszelkie informacje na temat zasad naboru wniosków, Regulaminu powierzania grantów, zasad kwalifikowalności itp. znajdują się na stronie projektu oraz udzielane są telefonicznie bądź mailowo przez personel merytoryczny Projektu.

Wnioski będą przyjmowane maksymalnie do 30 października 2020r., by umowy o powierzenie grantu mogły być zawarte do końca 2020r. W przypadku wcześniejszego wyczerpania budżetu grantów nabór zostanie wstrzymany. Zapraszamy do śledzenia licznika dostępnych środków, na głównej stronie projektu.

 Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.